Pirkkolan
Perhekoti

Imatra

Perhekoti huostaanotetuille
ja sijoitetuille lapsille

Pirkkolan perhekoti Imatralla tarjoaa kodinomaista asumista huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille.

Perhekoti sijaitsee Imatrankosken keskustan tuntumassa viihtyisässä keltaisessa rintamamiestalossa. Perhekodissa lasten arkea luovat ja turvaavat perhekotivanhemmat Sirpa ja Ismo Harju.

Sirpa – kodin äiti

Perhekodin äiti, Sirpa Harju, on peruskoulutukseltaan lastenohjaaja. Hänellä on takanaan n. 30 vuoden työura seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, josta viimeiset vuodet vastaavana lastenohjaajana. Työvuosiin on mahtunut myös työskentelyä varhaisnuorten ja erityisnuorten parissa sekä erilaisia perhetyön projekteja.

Lastensuojelun maailma tuli Sirpalle tutuksi lastenkodin yöhoitajana 1990-luvulla. Sirpa valmistui lähihoitajaksi kesällä 2015 osaamisalana mielenterveys- ja päihdetyö.

Ismo – kodin isä

Perhekodin isä, Ismo Harju, valmistui sosiaalikasvattajaksi 1992. Koulutusta edeltäneet työvuodet kuluivat lastenkodin ohjaajan tehtävien lisäksi teatterissa Imatralla.

Vuodesta 1992 alkaen Imatran kaupunki tarjosi mielenkiintoisia työtehtäviä lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa mm. lapsi- ja perhekonsulttina, koulun perhetyöntekijänä, lapsiperhepalvelujen kehittämisen projektipäällikkönä sekä lasten- ja nuortenkodin johtajana. Ismo on kouluttautunut myös työnohjaajaksi (voimavarakeskeinen työnohjaus).

Turvallista
kodinomaista arkea

Pirkkolan perhekoti tarjoaa lapsille kodikasta ja turvallista arkea välittävien aikuisten kanssa. Pirkkolassa lapsi saa olla lapsi – aikuiset kasvattavat ja kantavat vastuun arjen sujumisesta.

Perhekodissamme ei käytetä alkoholia eikä tupakoida. Lemmikkeinä meillä on tällä hetkellä akvaariollinen kaloja.

Perhekeskeisyyttä vaalitaan paitsi Pirkkolan päivittäisessä arjessa, mutta myös yhteydenpidolla lapsen läheisiin. Perhekodistamme löytyy paikka neljälle 5 – 17-vuotiaalle lapselle. Tällä hetkellä ei ole tarjolla vapaita asukaspaikkoja.

Perhekotimme
toimintaa

Perhekotimme pieni koko mahdollistaa lasten ja vanhempien välisten kiintymyssuhteiden synnyn. Apunamme arjen pyörteissä on tarvittaessa yksi osa-aikainen työntekijä (sosionomi AMK).

Perhekotivanhempina vahvistamme ja pidämme ammattitaitoamme yllä säännöllisellä työnohjauksella, koulutuksilla ja vertaistapaamisten avulla.

Perhekotivanhempina olemme sitoutuneet vahvaan läsnäoloon lasten arjessa. Kehitämme toimintaamme lapsilta, vanhemmilta ja yhteistyötahoilta saamamme palautteen avulla.

Tukea kouluun
ja harrastuksiin

Pirkkolan perhekoti tarjoaa tukea koulunkäynnin sujumiseen. Perus- ja ammatillisen opetuksen koulut sekä kirjasto ovat kävelyetäisyydellä perhekodista. Meillä lapsi saa kasvaa aikuiseksi sopivalla vauhdilla.

Tarvittaessa kasvun ja kehityksen tuleksi hankitaan tukipalveluita. Perhekotimme tarjoaa tarvittaessa myös valvontaa itsenäiseen asumiseen siirtyvälle nuorelle. Perhekodin lapsilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Imatrankosken kaunis luonto ja teatteri ovat lähellä.

Toimintaperiaatteet ja arvot

Pirkkolan perhekoti tarjoaa lapsille kodikasta ja turvallista arkea välittävien aikuisten kanssa. Pirkkolassa lapsi saa olla lapsi – aikuiset kasvattavat ja kantavat vastuun arjen sujumisesta.

Perhekotimme arvot nousevat kristillisistä elämänarvoista: lähimmäisen kunnioittaminen, rehellisyys, erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevaisuus.

Toimintaamme ohjaa lämmin ja lasta arvostava kohtaaminen, sekä ammatillisuus, joka huomioi jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Vastaamalla lapsen tarpeisiin hän saa kokemuksen arvostuksesta ja hyväksynnästä. Lapsi saa mitä tarvitsee, ei kuitenkaan aina sitä mitä haluaa.

Meillä pyritään elämään perheenä ja yhteisönä, joka kasvattaa lapsia suvaitsevaisuuteen ja huomioimaan muut lähellä olevat. Perhekeskeisyyttä vaalitaan paitsi Pirkkolan päivittäisessä arjessa myös yhteydenpidolla lapsen läheisiin.

Hyvä perushoiva, säännöt ja aikuisen huolenpito luovat turvallisuutta arjen keskellä, mutta myös mahdollisuuden kasvaa turvallisesti erilleen omaksi itsekseen.

Lapsi kiipeilee ja leikkii ulkona

Yhteystiedot

Pirkkolan perhekoti tarjoaa kodinomaista asumista huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille Imatralla.

Pirkkolan perhekoti Avoin Yhtiö
Y-tunnus 2135080-0

Perhekoti
Sirpa Harju
Ismo Harju
Osoite

Aaponkatu 16
55100 Imatra
Sijainti kartalla >>

Perhekoti
Sirpa Harju
Ismo Harju
Osoite
Aaponkatu 16
55100 Imatra
Sijainti kartalla >>